You are currently viewing Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 8 w Orłowie!

Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 8 w Orłowie!

W celu krzewienia kultury morskiej przez edukacje, integracje i egzemplifikacje nawiązaliśmy współpracy ze

Szkołą Podstawową nr 8 w Gdyni Orłowie.

Wkrótce prowadzić będziemy rekrutacje do pilotażowego programu SUPer Koła wśród uczniów 8semki. Zapraszamy do udziału w ciekawych zajęciach w sezonie 2022!

Naszym celem jest stworzenie w przyszłości klasy o profilu morskim. Dziękujemy Dyrekcji szkoły za nawiązanie współpracy.

 Przed uczniami szkoły w Orłowie otwiera się morze możliwości…!

Dodaj komentarz